KDYŽ NEPRACUJEME, TAK PÍŠEME

Case study: Investujeme, abychom měli na to, co chceme. Co když na to už máme?

post image

Case study: Investujeme, abychom měli na to, co chceme. Co když na to už máme?

01. 07. 2022
Autor: Samuel Pšeja

V roce 2018 jsme začali spolupracovat s klienty, manželi kolem 50 let se 2 dětmi. Je to rodina, dalo by se říct, že s průměrnými příjmy, která ale dokázala i díky nenáročnému životu a rodinným dědictvím nastřádat majetky převyšující hodnotu 20.000.000 Kč. Nikdy finanční plánování neřešili, jak majetky přibývaly, tak přibývaly. Když jsme se prvně potkali, jejich jedinými finančními aktivy byla hotovost, penzijní připojištění a kapitálová životní pojištění. Nekteré kousky pamatovaly ještě minulé století.

Během dalších 4 let jsme se postupně posouvali, zvykali si na sebe a nový přístup, jak spravovat majetek. Právě vzhledem k minimálním zkušenostem jsme postupovali pomaleji, aby si klienti v klidu měli prostor zvyknout celkově na investování, akciové investice a jiné instrumenty. Musíme ale říct, že i ze strany klientů to bylo ulehčeno jejich perfektním přístupem, otevřeností a důvěrou.

Hlavní cíl

Jedním z našich hlavních cílů bylo upravovat alokaci celkového majetku rodiny. Majetek rodiny se totiž skládal prakticky jen z majetku nemovitého. V držbě byly 2 byty, chata a 2 pozemky. Vzhledem k nízké likviditě těchto majetků, závislosti na jedné měně, území, právním a daňovým prostředím, jsme postupně začali tvořit i část majetku složenou z finančních aktiv. Tu alokujeme primárně v USD, částečně v EUR, a z hlediska geografického hlavně v USA, pak také ve Velké Británii, Japonsku a západní Evropě.

Začínali jsme tehdy společně investovat kolem 7.000 Kč měsíčně, a postupně se posunuli, i díky důvěře a růstu příjmů, až ke 20.000 Kč/měsíčně. Postupně jsme také provedli několik jednorázových přívkladů a další plánujeme. Naše portfolio se tedy aktuálně pohybuje na cca 1.200.000 Kč, a kolem 60. narozenin klientů bychom měli atakovat částku cca 10.000.000 Kč.

Postupně jsme ještě ošetřovali majetková rizika, protože např. byty byly tehdy silně podpojištěné.

Proč vlastně investujeme?

Před pár týdny jsme společně seděli, řešili nějaké volné zdroje v hotovosti, končící penzijní připojištění (starý plán s výběrem v 50 letech), a hlavně další investiční cíle. Otevřel jsem znovu téma toho, proč vlastně investujeme. Co chceme. Kolik chceme. Kdy to chceme. Klienti se mi totiž stále ošívali, že mají tak nějak všechno. Já ale věděl, že potřebujeme jejich majetku dát nějakou vizi. Potřebuji vědět, jak máme investovat. Potřebuji vědět, pro jaké účely budeme s majetky nakládat, a co s nimi chtějí vymyslet.

Vzhledem k tomu, že tento rok slaví klienti 50 let a jejich dcery se pohybují kolem 18 let, věděl jsem, že je ideální moment se nad tímto tématem opravdu z hluboka zamyslet. Nakonec jsme, po společné diskuzi, otevřeli 3 témata:

 • Předávání majetků dětem.
 • Dřívější odchod do důchodu.
 • Způsob žití v důchodu.

Dřívější odchod do důchodu

Toto téma jsme otevřeli, protože klienti mají svoje finance v důchodu už teď ve více než dobré pozici. Dospěli jsme k částce, kterou by dnes v důchodu chtěli, aby žili spokojeně, a zjistili jsme, že tuto částku nám převyšuje výsluha manžela a důchod manželky. Vzhledem k tomuto faktu a k faktu, s jakou částkou počítáme v 60 letech, jsme otevřeli téma posunu odchodu do důchodu o 5 let, tedy právě na 60 let jejich věku. A zahájili vůči tomu přípravy.

Způsob žití v důchodu

Dalším důležitým bodem bylo, jak chtějí v důchodu žít. Tento bod dost úzce souvisí jak s dřívějším odchodem do důchodu, tak s předáváním majetků dětem. Na částku, kterou by měsíčně chtěli, a na to jak toto bezpečně jsme zajistit, jsme si již přišli. Teď jsme ale řešili, jak by opravdu měl ten důchod vypadat, tedy kde by chtěli žít, co by chtěli dělat. Nakonec jsme dospěli k tomu, že by měli časem dědit nebo mít možnost obývat ještě jednu nemovitost, RD za Brnem. V něm by chtěli v důchodu žít a provést v něm nějaké rekonstrukce. Dále by si chtěli nechat chatu s pozemky, kam by mohli jezdit. 2 byty v Brně by nepotřebovali. Vzhledem k tomu, že milují Řecko a minimálně 2x ročně v něm tráví dovolenou, otevřeli jsme ještě diskuzi na téma pořízení nemovitosti v Řecku a sezónního žití v něm. Zdroje bychom na to měli, otázkou je, jak dlouho by opravdu v Řecku během roku žili, jak by se s nemovitostí nakládalo, když tam nebudou, zda by nám nevadila rizika spojená s vlastnictvím majetku v jiné zemi, a zda vlastně chtějí nemovitost na jednom místě v zemi, kterou milují celou.

Předávání majetků dětem

Posledním bodem, který jsme otevřeli k diskuzi, bylo předávání majetků dětem. Řešili jsme, zda chtějí dětem nějaké majetky předávat, kdy, jaké, v jaké výši, za jakých podmínek… jak jsem již nastínil v bodě výše, dospěli jsme k tomu, že 2 byty v Brně nepotřebujeme. Dle jejich rodinné diskuze s dcerami mají dcery představu, že by Brně zůstávaly. Rodiče sami vyjádřili představu, že by byty časem dcerám předali, aby v nich mohly žít, případně si je pronajímat, pokud by v Brně z nějakého důvodu nebyly. Toto řešení nám ve vztahu k majetkům klientů nevadí, můžeme si jej dovolit, ba naopak bude zlepšovat finanční pozici a stabilitu dcer. Dohodli jsme se nicméně, že majetky budou dcerám předány ve chvíli, kdy budou samy investovat, budeme mít ve správě jejich majetky a budeme si jistí, že jsou na přebrání bytu připraveny a naloží s ním dobře.

Dědictví

Témata a plány výše jsou samozřejmě skvělé, ale za předpokladu, že se nic nepokazí. I proto jsme řešili scénáře, co by se dělo, pokud by jeden z manželů zemřel, nebo taky oba naráz. Potřebujeme mít jistotu, že smrt jednoho z nich neohrozí další plány a finanční stránku života druhého, že nevzniknou spory o majetky či jiné patové situace, a že se nám tedy podaří jak majetky, tak vztahy, zachovat v co nejlepší míře. I proto jsme si tedy zpracovali dědické schéma, které nyní konzultujeme a řešíme jeho případné úpravy tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám.

Tak pokračujeme v plánu

Některá témata mají hloubku, vyžádají se více času a prostoru pro zamyšlení se, a ne vždy jsou úplně příjemná. Jsou ale opravdu důležitá pro to, abychom dobře pracovali s majetky o které se staráme, abychom vedli klienty cestou, kterou chtějí, a abychom jim ukazovali možnosti, které mají či mít můžou. My máme v tomto případě již celkem jasno, teď nám zbývá pracovat na plnění toho, co jsme si řekli. A toto je něco, co nás opravdu baví.

Nejnovejší články v kategorii

blog post image

Case study: Jak jsme získali pro naši klientku odškodnění 75.000 Kč?

07. 07. 2022 Autor: Samuel Pšeja

Že pro naše klienty děláme první poslední, to říkáme pořád. Tentokrát se nám to ale zase podařilo potvrdit i jinak, než slovy. Podařilo se nám pro naši klientku získat od České spořitelny odškodnění ve výši 75.000 Kč.

Co se stalo?

Na konci listopadi 2022 podepsala dle našich instrukcí klientka Žádost o úpis Protiinflačních dluhopisů ČR 2022 - 2028. Inflace dle očekávání rostla a my potřebovali na 1-2 roky někam "zaparkovat" vyšší statisíce korun, část našeho portfolia.

Dne 22.12.2021 naše klientka převedla dle platebních instrukcí ze Žádosti o úpis danou částku. Den poté klientce byla tato částka od Česká spořitelny navrácena zpět na účet. Platební údaje byly zadány správně.

Následně jsme kontaktovali paní z pobočky, se kterou Žádost o úpis klientka podepisovala, a bylo nám sděleno, že došlo k technické chybě systému, který dokument nezpracoval a proto byly klientce prostředky vráceny. Dle informace bankéřky se již klientka kvůli této chybě do stávající emise nedostane a má si počkat na emisi za další 3 měsíce.

Vzhledem k tomu, že to byla poslední emise, jevilo se to jako komplikace.

Nastupuje řešení

Následně jsme se pustili do komunikace s ČS, ať už přímo s pobočkou, tak s obecnými maily. Odkázali nás, že potřebují ověřenou plnou moc, kterou v originálu doneseme na pobočku. Toto celé se protahovalo, až jsme se dostali náhodou do kontaktu s mluvčím České spořitelny. Řekli jsme mu, že u nás mají kaňku a o co se jedná. Bylo nám přislíbeno, že během pár dní dostane klientka informaci o odškodnění.

Telefonát ombudsmana a kompenzace

Po pár dnech nám opravdu volala klientka, že jí volal někdo od ombudsmana ČS a nabídl jí kompenzaci 75.000 Kč. Bylo to, upřímně, mnohem více, než jsme očekávali, a proto jsme samozřejmě jednomyslně souhlasili.

 

Ačkoliv to trvalo zbytečně dlouho, musíme vyzdvihnout konečné řešení ČS, které bylo paradoxně již rychlé a velmi štědré. Opět se ukázalo, jak je důležité, když za Vámi někdo stojí. Za klienty bojujeme a víme, že většinu dříve nebo později dotáhneme tam, kam chceme.

blog post image

Case study: Investujeme, abychom měli na to, co chceme. Co když na to už máme?

01. 07. 2022 Autor: Samuel Pšeja

V roce 2018 jsme začali spolupracovat s klienty, manželi kolem 50 let se 2 dětmi. Je to rodina, dalo by se říct, že s průměrnými příjmy, která ale dokázala i díky nenáročnému životu a rodinným dědictvím nastřádat majetky převyšující hodnotu 20.000.000 Kč. Nikdy finanční plánování neřešili, jak majetky přibývaly, tak přibývaly. Když jsme se prvně potkali, jejich jedinými finančními aktivy byla hotovost, penzijní připojištění a kapitálová životní pojištění. Nekteré kousky pamatovaly ještě minulé století.

Během dalších 4 let jsme se postupně posouvali, zvykali si na sebe a nový přístup, jak spravovat majetek. Právě vzhledem k minimálním zkušenostem jsme postupovali pomaleji, aby si klienti v klidu měli prostor zvyknout celkově na investování, akciové investice a jiné instrumenty. Musíme ale říct, že i ze strany klientů to bylo ulehčeno jejich perfektním přístupem, otevřeností a důvěrou.

Hlavní cíl

Jedním z našich hlavních cílů bylo upravovat alokaci celkového majetku rodiny. Majetek rodiny se totiž skládal prakticky jen z majetku nemovitého. V držbě byly 2 byty, chata a 2 pozemky. Vzhledem k nízké likviditě těchto majetků, závislosti na jedné měně, území, právním a daňovým prostředím, jsme postupně začali tvořit i část majetku složenou z finančních aktiv. Tu alokujeme primárně v USD, částečně v EUR, a z hlediska geografického hlavně v USA, pak také ve Velké Británii, Japonsku a západní Evropě.

Začínali jsme tehdy společně investovat kolem 7.000 Kč měsíčně, a postupně se posunuli, i díky důvěře a růstu příjmů, až ke 20.000 Kč/měsíčně. Postupně jsme také provedli několik jednorázových přívkladů a další plánujeme. Naše portfolio se tedy aktuálně pohybuje na cca 1.200.000 Kč, a kolem 60. narozenin klientů bychom měli atakovat částku cca 10.000.000 Kč.

Postupně jsme ještě ošetřovali majetková rizika, protože např. byty byly tehdy silně podpojištěné.

Proč vlastně investujeme?

Před pár týdny jsme společně seděli, řešili nějaké volné zdroje v hotovosti, končící penzijní připojištění (starý plán s výběrem v 50 letech), a hlavně další investiční cíle. Otevřel jsem znovu téma toho, proč vlastně investujeme. Co chceme. Kolik chceme. Kdy to chceme. Klienti se mi totiž stále ošívali, že mají tak nějak všechno. Já ale věděl, že potřebujeme jejich majetku dát nějakou vizi. Potřebuji vědět, jak máme investovat. Potřebuji vědět, pro jaké účely budeme s majetky nakládat, a co s nimi chtějí vymyslet.

Vzhledem k tomu, že tento rok slaví klienti 50 let a jejich dcery se pohybují kolem 18 let, věděl jsem, že je ideální moment se nad tímto tématem opravdu z hluboka zamyslet. Nakonec jsme, po společné diskuzi, otevřeli 3 témata:

 • Předávání majetků dětem.
 • Dřívější odchod do důchodu.
 • Způsob žití v důchodu.

Dřívější odchod do důchodu

Toto téma jsme otevřeli, protože klienti mají svoje finance v důchodu už teď ve více než dobré pozici. Dospěli jsme k částce, kterou by dnes v důchodu chtěli, aby žili spokojeně, a zjistili jsme, že tuto částku nám převyšuje výsluha manžela a důchod manželky. Vzhledem k tomuto faktu a k faktu, s jakou částkou počítáme v 60 letech, jsme otevřeli téma posunu odchodu do důchodu o 5 let, tedy právě na 60 let jejich věku. A zahájili vůči tomu přípravy.

Způsob žití v důchodu

Dalším důležitým bodem bylo, jak chtějí v důchodu žít. Tento bod dost úzce souvisí jak s dřívějším odchodem do důchodu, tak s předáváním majetků dětem. Na částku, kterou by měsíčně chtěli, a na to jak toto bezpečně jsme zajistit, jsme si již přišli. Teď jsme ale řešili, jak by opravdu měl ten důchod vypadat, tedy kde by chtěli žít, co by chtěli dělat. Nakonec jsme dospěli k tomu, že by měli časem dědit nebo mít možnost obývat ještě jednu nemovitost, RD za Brnem. V něm by chtěli v důchodu žít a provést v něm nějaké rekonstrukce. Dále by si chtěli nechat chatu s pozemky, kam by mohli jezdit. 2 byty v Brně by nepotřebovali. Vzhledem k tomu, že milují Řecko a minimálně 2x ročně v něm tráví dovolenou, otevřeli jsme ještě diskuzi na téma pořízení nemovitosti v Řecku a sezónního žití v něm. Zdroje bychom na to měli, otázkou je, jak dlouho by opravdu v Řecku během roku žili, jak by se s nemovitostí nakládalo, když tam nebudou, zda by nám nevadila rizika spojená s vlastnictvím majetku v jiné zemi, a zda vlastně chtějí nemovitost na jednom místě v zemi, kterou milují celou.

Předávání majetků dětem

Posledním bodem, který jsme otevřeli k diskuzi, bylo předávání majetků dětem. Řešili jsme, zda chtějí dětem nějaké majetky předávat, kdy, jaké, v jaké výši, za jakých podmínek… jak jsem již nastínil v bodě výše, dospěli jsme k tomu, že 2 byty v Brně nepotřebujeme. Dle jejich rodinné diskuze s dcerami mají dcery představu, že by Brně zůstávaly. Rodiče sami vyjádřili představu, že by byty časem dcerám předali, aby v nich mohly žít, případně si je pronajímat, pokud by v Brně z nějakého důvodu nebyly. Toto řešení nám ve vztahu k majetkům klientů nevadí, můžeme si jej dovolit, ba naopak bude zlepšovat finanční pozici a stabilitu dcer. Dohodli jsme se nicméně, že majetky budou dcerám předány ve chvíli, kdy budou samy investovat, budeme mít ve správě jejich majetky a budeme si jistí, že jsou na přebrání bytu připraveny a naloží s ním dobře.

Dědictví

Témata a plány výše jsou samozřejmě skvělé, ale za předpokladu, že se nic nepokazí. I proto jsme řešili scénáře, co by se dělo, pokud by jeden z manželů zemřel, nebo taky oba naráz. Potřebujeme mít jistotu, že smrt jednoho z nich neohrozí další plány a finanční stránku života druhého, že nevzniknou spory o majetky či jiné patové situace, a že se nám tedy podaří jak majetky, tak vztahy, zachovat v co nejlepší míře. I proto jsme si tedy zpracovali dědické schéma, které nyní konzultujeme a řešíme jeho případné úpravy tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám.

Tak pokračujeme v plánu

Některá témata mají hloubku, vyžádají se více času a prostoru pro zamyšlení se, a ne vždy jsou úplně příjemná. Jsou ale opravdu důležitá pro to, abychom dobře pracovali s majetky o které se staráme, abychom vedli klienty cestou, kterou chtějí, a abychom jim ukazovali možnosti, které mají či mít můžou. My máme v tomto případě již celkem jasno, teď nám zbývá pracovat na plnění toho, co jsme si řekli. A toto je něco, co nás opravdu baví.

Všechny články v kategorii

blog post image

Case study: Jak jsme získali pro naši klientku odškodnění 75.000 Kč?

07. 07. 2022 Autor: Samuel Pšeja

Že pro naše klienty děláme první poslední, to říkáme pořád. Tentokrát se nám to ale zase podařilo potvrdit i jinak, než slovy. Podařilo se nám pro naši klientku získat od České spořitelny odškodnění ve výši 75.000 Kč.

Co se stalo?

Na konci listopadi 2022 podepsala dle našich instrukcí klientka Žádost o úpis Protiinflačních dluhopisů ČR 2022 - 2028. Inflace dle očekávání rostla a my potřebovali na 1-2 roky někam "zaparkovat" vyšší statisíce korun, část našeho portfolia.

Dne 22.12.2021 naše klientka převedla dle platebních instrukcí ze Žádosti o úpis danou částku. Den poté klientce byla tato částka od Česká spořitelny navrácena zpět na účet. Platební údaje byly zadány správně.

Následně jsme kontaktovali paní z pobočky, se kterou Žádost o úpis klientka podepisovala, a bylo nám sděleno, že došlo k technické chybě systému, který dokument nezpracoval a proto byly klientce prostředky vráceny. Dle informace bankéřky se již klientka kvůli této chybě do stávající emise nedostane a má si počkat na emisi za další 3 měsíce.

Vzhledem k tomu, že to byla poslední emise, jevilo se to jako komplikace.

Nastupuje řešení

Následně jsme se pustili do komunikace s ČS, ať už přímo s pobočkou, tak s obecnými maily. Odkázali nás, že potřebují ověřenou plnou moc, kterou v originálu doneseme na pobočku. Toto celé se protahovalo, až jsme se dostali náhodou do kontaktu s mluvčím České spořitelny. Řekli jsme mu, že u nás mají kaňku a o co se jedná. Bylo nám přislíbeno, že během pár dní dostane klientka informaci o odškodnění.

Telefonát ombudsmana a kompenzace

Po pár dnech nám opravdu volala klientka, že jí volal někdo od ombudsmana ČS a nabídl jí kompenzaci 75.000 Kč. Bylo to, upřímně, mnohem více, než jsme očekávali, a proto jsme samozřejmě jednomyslně souhlasili.

 

Ačkoliv to trvalo zbytečně dlouho, musíme vyzdvihnout konečné řešení ČS, které bylo paradoxně již rychlé a velmi štědré. Opět se ukázalo, jak je důležité, když za Vámi někdo stojí. Za klienty bojujeme a víme, že většinu dříve nebo později dotáhneme tam, kam chceme.

blog post image

Case study: Investujeme, abychom měli na to, co chceme. Co když na to už máme?

01. 07. 2022 Autor: Samuel Pšeja

V roce 2018 jsme začali spolupracovat s klienty, manželi kolem 50 let se 2 dětmi. Je to rodina, dalo by se říct, že s průměrnými příjmy, která ale dokázala i díky nenáročnému životu a rodinným dědictvím nastřádat majetky převyšující hodnotu 20.000.000 Kč. Nikdy finanční plánování neřešili, jak majetky přibývaly, tak přibývaly. Když jsme se prvně potkali, jejich jedinými finančními aktivy byla hotovost, penzijní připojištění a kapitálová životní pojištění. Nekteré kousky pamatovaly ještě minulé století.

Během dalších 4 let jsme se postupně posouvali, zvykali si na sebe a nový přístup, jak spravovat majetek. Právě vzhledem k minimálním zkušenostem jsme postupovali pomaleji, aby si klienti v klidu měli prostor zvyknout celkově na investování, akciové investice a jiné instrumenty. Musíme ale říct, že i ze strany klientů to bylo ulehčeno jejich perfektním přístupem, otevřeností a důvěrou.

Hlavní cíl

Jedním z našich hlavních cílů bylo upravovat alokaci celkového majetku rodiny. Majetek rodiny se totiž skládal prakticky jen z majetku nemovitého. V držbě byly 2 byty, chata a 2 pozemky. Vzhledem k nízké likviditě těchto majetků, závislosti na jedné měně, území, právním a daňovým prostředím, jsme postupně začali tvořit i část majetku složenou z finančních aktiv. Tu alokujeme primárně v USD, částečně v EUR, a z hlediska geografického hlavně v USA, pak také ve Velké Británii, Japonsku a západní Evropě.

Začínali jsme tehdy společně investovat kolem 7.000 Kč měsíčně, a postupně se posunuli, i díky důvěře a růstu příjmů, až ke 20.000 Kč/měsíčně. Postupně jsme také provedli několik jednorázových přívkladů a další plánujeme. Naše portfolio se tedy aktuálně pohybuje na cca 1.200.000 Kč, a kolem 60. narozenin klientů bychom měli atakovat částku cca 10.000.000 Kč.

Postupně jsme ještě ošetřovali majetková rizika, protože např. byty byly tehdy silně podpojištěné.

Proč vlastně investujeme?

Před pár týdny jsme společně seděli, řešili nějaké volné zdroje v hotovosti, končící penzijní připojištění (starý plán s výběrem v 50 letech), a hlavně další investiční cíle. Otevřel jsem znovu téma toho, proč vlastně investujeme. Co chceme. Kolik chceme. Kdy to chceme. Klienti se mi totiž stále ošívali, že mají tak nějak všechno. Já ale věděl, že potřebujeme jejich majetku dát nějakou vizi. Potřebuji vědět, jak máme investovat. Potřebuji vědět, pro jaké účely budeme s majetky nakládat, a co s nimi chtějí vymyslet.

Vzhledem k tomu, že tento rok slaví klienti 50 let a jejich dcery se pohybují kolem 18 let, věděl jsem, že je ideální moment se nad tímto tématem opravdu z hluboka zamyslet. Nakonec jsme, po společné diskuzi, otevřeli 3 témata:

 • Předávání majetků dětem.
 • Dřívější odchod do důchodu.
 • Způsob žití v důchodu.

Dřívější odchod do důchodu

Toto téma jsme otevřeli, protože klienti mají svoje finance v důchodu už teď ve více než dobré pozici. Dospěli jsme k částce, kterou by dnes v důchodu chtěli, aby žili spokojeně, a zjistili jsme, že tuto částku nám převyšuje výsluha manžela a důchod manželky. Vzhledem k tomuto faktu a k faktu, s jakou částkou počítáme v 60 letech, jsme otevřeli téma posunu odchodu do důchodu o 5 let, tedy právě na 60 let jejich věku. A zahájili vůči tomu přípravy.

Způsob žití v důchodu

Dalším důležitým bodem bylo, jak chtějí v důchodu žít. Tento bod dost úzce souvisí jak s dřívějším odchodem do důchodu, tak s předáváním majetků dětem. Na částku, kterou by měsíčně chtěli, a na to jak toto bezpečně jsme zajistit, jsme si již přišli. Teď jsme ale řešili, jak by opravdu měl ten důchod vypadat, tedy kde by chtěli žít, co by chtěli dělat. Nakonec jsme dospěli k tomu, že by měli časem dědit nebo mít možnost obývat ještě jednu nemovitost, RD za Brnem. V něm by chtěli v důchodu žít a provést v něm nějaké rekonstrukce. Dále by si chtěli nechat chatu s pozemky, kam by mohli jezdit. 2 byty v Brně by nepotřebovali. Vzhledem k tomu, že milují Řecko a minimálně 2x ročně v něm tráví dovolenou, otevřeli jsme ještě diskuzi na téma pořízení nemovitosti v Řecku a sezónního žití v něm. Zdroje bychom na to měli, otázkou je, jak dlouho by opravdu v Řecku během roku žili, jak by se s nemovitostí nakládalo, když tam nebudou, zda by nám nevadila rizika spojená s vlastnictvím majetku v jiné zemi, a zda vlastně chtějí nemovitost na jednom místě v zemi, kterou milují celou.

Předávání majetků dětem

Posledním bodem, který jsme otevřeli k diskuzi, bylo předávání majetků dětem. Řešili jsme, zda chtějí dětem nějaké majetky předávat, kdy, jaké, v jaké výši, za jakých podmínek… jak jsem již nastínil v bodě výše, dospěli jsme k tomu, že 2 byty v Brně nepotřebujeme. Dle jejich rodinné diskuze s dcerami mají dcery představu, že by Brně zůstávaly. Rodiče sami vyjádřili představu, že by byty časem dcerám předali, aby v nich mohly žít, případně si je pronajímat, pokud by v Brně z nějakého důvodu nebyly. Toto řešení nám ve vztahu k majetkům klientů nevadí, můžeme si jej dovolit, ba naopak bude zlepšovat finanční pozici a stabilitu dcer. Dohodli jsme se nicméně, že majetky budou dcerám předány ve chvíli, kdy budou samy investovat, budeme mít ve správě jejich majetky a budeme si jistí, že jsou na přebrání bytu připraveny a naloží s ním dobře.

Dědictví

Témata a plány výše jsou samozřejmě skvělé, ale za předpokladu, že se nic nepokazí. I proto jsme řešili scénáře, co by se dělo, pokud by jeden z manželů zemřel, nebo taky oba naráz. Potřebujeme mít jistotu, že smrt jednoho z nich neohrozí další plány a finanční stránku života druhého, že nevzniknou spory o majetky či jiné patové situace, a že se nám tedy podaří jak majetky, tak vztahy, zachovat v co nejlepší míře. I proto jsme si tedy zpracovali dědické schéma, které nyní konzultujeme a řešíme jeho případné úpravy tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám.

Tak pokračujeme v plánu

Některá témata mají hloubku, vyžádají se více času a prostoru pro zamyšlení se, a ne vždy jsou úplně příjemná. Jsou ale opravdu důležitá pro to, abychom dobře pracovali s majetky o které se staráme, abychom vedli klienty cestou, kterou chtějí, a abychom jim ukazovali možnosti, které mají či mít můžou. My máme v tomto případě již celkem jasno, teď nám zbývá pracovat na plnění toho, co jsme si řekli. A toto je něco, co nás opravdu baví.

blog post image

Case study: Krizový plán aneb co se bude dít, když umřeme...

20. 06. 2022 Autor: Samuel Pšeja

…co se s námi děje po smrti, to nevím. Vím ale, co musí po smrti řešit naše okolí a kolik starostí (kromě rány do emocí) to může přinést. Já předcházím rizikům a problémům. U sebe, i mých klientů. A proto mám (a klienti) Krizový plán.

Já osobně jej mám jako Word o 8 stránkách nabouchaný informacemi a instrukcemi. Na psaní je třeba panák něčeho dobrého, je to trochu depresivní. Teď k tomu, co v plánu je a jakou roli plní.

Krizový plán vnímám jako podstatný hlavně u lidí, kteří zodpovídají za druhé. Pokud mají navíc větší majetky, vícero menších, firmy či další „složitější“ aktiva, o to zásadnější je. Plní roli pro případ smrti či kómatu. Kdybych já umřel, to poslední, co chci, je aby moje rodina řešila: co kde mám za majetky a povinnosti, aby na ni dopadaly nějaké moje závazky z mých aktivit, aby museli řešit věci, kterým nerozumí a nedej bože aby se kvůli tomu hádali.

Můj krizový plán obsahuje:

 

Nejdůležitější kontakty

Mám zde sepsány kontakty na nejbližší lidí. Z byznysového i osobního života. Každý z nich ví o mně něco.

Soupis majetků

První podstatný soupis. Mám přehlednou tabulku toho, co vše vlastním. Hmotné i nehmotné majetky. Na koho jsou přesně psány, u jaké insitituce, jaká je likvidita, jaká je hodnota. Investice, nemovitosti, auta, účty, firmy, osobní věci,.. Toto může dost pomoci při soupisu pozůstalosti a následném vypořádání majetků.

Soupis závazků

Druhý podstatný soupis. Opět přehledná tabulka plná toho, komu co dlužím, a co platím. Hypotéky, úvěry, kreditky, předplatné služeb, pojistky, telefony, odvody, kanceláře, lidi, členství, školné a spousta dalšího. Na koho je co psáno (RČ, IČO, PO), pod jakou institucí, odkud to platím, jak by se ukončovalo nebo zda by to mělo pokračovat. Tento soupis může zamezit tomu, aby někde vznikaly dluhy a následné pohledávky.

Sociální sítě, veřejné aktivity

Pak v mém plánu najdete i prostor pro moderní svět. Je tam zaznačeno kde mám sociální sítě či jiné účty, jaké mám domény a hostingy, jaké používám maily apod. V dnešní době internetu je kolikrát třeba různé profily ukončit, skrýt, a současně i tuto událost oznámit.

A to nejdůležitější: soupis instrukcí ke všemu

Nejdůležitější součást plánu je velký punk. Je to prostě soupis instrukcí ke všemu. Detailní. Pojednávají třeba o:

Účty: Jaké účty vedu, jakou plní roli, kolik tam má být peněz, kolik z nich odchází, co pohlídat.

Pojistky: Jaké mám pojistky na nemovitosti, cestovní, životní, auto. Kde jsou, kolik se platí, jak zanikají, z čeho můžou plnit.

Majetek: Co se má dít s investičním bytem, kolik má nájemník platit, kde je smlouva, kde jsou kauce, kde jsou klíče, jaký je na něj kontakt, kde má nájemník pojistky a energie, jak dále pokračovat. Podobné instrukce jsou i k dalším majetkům, finančním i hmotným.

Závazky: Kromě základního přehledu jsou i k závazkům rozepsány instrukce. K mým osobním i firemním. Opět včetně instrukcí, kde najít smlouvy, co za firemní věci lidé mají, doporučitelské dopisy pro případ nejhoršího apod.

Klienti: Co poslat klientům, kde najít soupis, kdo to má udělat,… také je potřeba zajistit předání klientů a péči o ně, protože klienti jsou zase do jisté míry závislí na mně. 

Ostatní: Jaké mám lékaře, kdo řeší daně, kdo řeší právo a spousta dalšího.

Soupis instrukcí je úplně individuální. Každou výše zmíněnou věc tam mám rozepsanou do detailu - a nejen tyto. Dokáže to ale blízkým pomoci se zorientovat, naložit s některými věcmi dle vaší vůle, najít potřebné dokumenty aj.

Rozdělení majetku

Také je potřeba se zamyslet nad tím, kdo by dědil, co by dědil, jaký by to mělo dopad třeba na firmy, zda by nebylo problém případné spoluvlastnictví a případně si upravit např. závětí či jinými formami dědictví dle svých preferencí a zároveň dle zásad bezpečí zachování majetků.

Dědictví je samostatné téma. Za dobu svého života můžete ale ovlivnit to, jak bude vypadat váš majetek po vašem úmrtí a zda rodině pomůže či ublíží. Přesun majetku je vždy složitý i za života, natož po smrti. Dobře řešené dědictví navíc může ochránit i vaše firmy a obchodní partnery.

Jak vypadá Váš krizový plán?

Krizový plán je důležitý nástroj. Takový, který chcete mít co nejlepší, ale hodně dlouho jej nepoužít. A jak vypadá Váš?🤔

 

blog post image

Case study: Jak naši klienti zaplatili daň z pronájmu bytu 0 Kč místo 34.000 Kč?

12. 06. 2022 Autor: Samuel Pšeja

Říká se, že daně a smrt jsou jediné jistoty, které máme. No, ne tak docela. :)

Jak vše začalo

S jedněmi našimi klienty jsme v 2. polovině roku 2021 prováděli náročnější transakci. Řešili jsme nákup nemovitosti kolem Ostravy. Chtěli se svým malým dítětem blíže za rodinou, do rodinného domu z bytu ve velkém městě. 

Manžel do toho odcházel z práce a rozjížděl vlastní firmu, žena na rodičovské dovolené, malé dítě na světě, druhé na cestě. Rozhodli jsme se pražský byt, který byl v OV, ponechat a pronajímat. Nový RD na Ostravsku pak financovat hypotékou.

Proč jsme nechali byt v Praze?

Toto rozhodnutí bylo logické. Jakmile děti odrostou, je v plánu se do Prahy vracet a tento byt jsou tedy zadní vrátka. Nájem navíc pokrývá s přehledem splátku hypotéky, kterou máme ještě za cca 2,5% p.a. Úroky z ne úplně malé hypotéky pak manželovi snižují základ daně, což se vzhledem k příjmům z podnikání a dalším slevám na dani (děti, manželka) hodí. Úrok na úvěru je nižší než dlouhodobá inflace a klient paralelně zhodnocuje 2 nemovitosti, přičemž jeho celkové úvěrové zatížení je nízké. Na scénáře výpadku nájmu či růstu sazeb o 3-4% p.a. jsme byli připraveni a nedělali by nám moc velké vrásky.

Akce stěhování x pronájem

Složité bylo dobře spojit stěhování na Ostravsko a současně včas zahájit pronájem bytu v Praze, aby klient co nejkratší dobu platil hypotéku ze svého. Pronájem nám zajišťoval náš partner Radim Kučera a jeho R21. Byt jsme ocenili na 27.000 Kč měsíčně + energie a tak jej taky za 2 týdny pronajali. Ošetřili jsme smlouvy, proklepli si nájemníky a nakonec taky jedny vybrali.

Tak jdeme danit příjem z pronájmu

Klient měl svou účetní, na kterou byl zvyklý, tudíž jsme do této oblasti moc nezasahovali, ale dle domluvy jsme o všech krocích informování. Je březen 2022 a přichází první zúčtování nájmu, který klientovi pár měsíců v r. 2021 chodil. Klient mi hlásí, že bude platit na dani více než 11.000 Kč (asi za 4 měsíce pronájmu). Hned ho zastavuji a říkám, že je to nesmysl. Že v jeho případě určitě daň v této výši platit nebude a ani jsem s tím nepočítal.

Zjišťuji, že paní účetní přistoupila k velmi jednoduchému řešení, a zvolila uplatnění nákladů paušálem 30%. Toto najdete v Zákoně o daních z příjmu, § 9, odstavec 4. Čísla, se kterými paní účetní operovala, byla následující:

 

Měsíční výše nájemného bez energií: 27.000 Kč

Nájemné za 4 měsíce roku 2021: 108.000 Kč

Uplatněné náklady 30%: 32.400 Kč

Základ daně: 75.600 Kč

Daň 15%: 11.340 Kč

 

Toto řešení ale za nás nedávalo vůbec smysl, protože je příliš drahé a pro klienta nevýhodné. Stačí trocha kreativity a dá se ke všemu přistoupit jinak.

Jak jsme k dani z pronájmu přistoupili my

Podotýkáme, že účetní nejsme, ale přehled si chceme a musíme držet. Navrhli jsme jít cestou uplatnění skutečných nákladů. Toto najdete v Zákoně o daních z příjmu, § 9, odstavec 3.

Mezi náklady, které proti příjmům z pronájmu můžete uplatit, patří například:

 • Odpisy nemovitosti
 • Úroky z hypotéky
 • Cestovné (paušál 4.000 Kč/měs., pokud slouží auto i k soukromým účelům)
 • Opravy
 • Vybavení
 • Daň z nemovitých věcí
 • Pojištění
 • A další…

Každá podmínka má nějaké pravidla, proto jsme šli od těch nákladů, které jsou nejvýznamnější.

Voilá, jdeme na odpisy

Klienti mohou nemovitost odepisovat. Byla získána dědictvím před více než 5 lety, proto je ještě třeba znaleckým posudkem určit její cenu bez pozemku ke dni počátku pronájmu. Cena takového bytu v Praze je cca 13.000.000 Kč. Odpisy vyjadřují opotřebení nemovitosti a odepisovat nemovitost může i fyzická osoba pronajímající byt. Odpisy mohou být zrychlené nebo rovnoměrné. Pokud bychom uvažovali rovnoměrné, odepisuje se 30 let, a to 1,4% z ceny nemovitosti v prvním roce a 3,4% v letech dalších.

3,4% z ceny nemovitosti v dalších letech - ano, vidíte dobře. V našem případě jsou 3,4% v nominální hodnotě 442.000 Kč ročně. Náš příjem z pronájmu je 324.000 Kč ročně. Vzniká tedy daňová ztráta a výsledná daň je logicky 0 Kč. Z daně 34.000 Kč jsme na 0 Kč. A to jsme nemuseli ani sáhnout k jiným nákladům ala cesťák, pojištění a další. V tomto případě nám opravdu stačily jen odpisy. Nic složitého.

Roční úspora 34.000 Kč zásadně zvedá výnosnost nemovitosti a za 10 let (pokud by se neměnil nájem = nereflektovala inflace) jsme na krásných 340.000 Kč úspoře, která se už solidně projeví v našem investičním plánu, a která nám pomůže k dalším cílům.

To nejlepší nakonec

Daňová ztráta se navíc dá započítat vůči příjmům z kapitálových majetků, úrokům ze zápůjček či ziskům z podnikání. Tato „kompenzace“ pak snižuje tedy klientovi daňovou zátěž na kladných výsledcích z podnikání. No, tak tu máme rovnou dvojitý úder. :) Ale detaily si už musíme nechat pro sebe, nemůžeme být v příbězích o našich klientech zase moc konkrétní.

Celé to navíc není nic světoborného. Je to jen o tom si všímat detailů a znát je. A to je přesně naše práce. A ta vynikne i díký dalším odborníkům z oblastí daní, práva či realit, se kterými spolupracujeme.

Hledáme to, co už nevidíte a spojujeme věci do souvislostí. U našich klientů si hlídáme i detaily, které mají přesah mimo standardní finanční poradenství. Ale ve finále - od toho si nás naši klienti platí, ne?

blog post image

Case study: Diskuze o smrti

16. 05. 2022 Autor: Samuel Pšeja

Dnes jsem s klienty mluvil o smrti. Asi 30 minut. Seděli proti mně manželé, velmi dobře zajištění, lehce před šedesátkou, užívající si života.

Když jsem jim najednou položil otázku: "Co když tady zítra jeden z Vás nebude? Jak budete žít? Co bude s nemovitostmi? Co by to všechno změnilo?".

Podívali se na sebe. Přemýšleli. Ticho prolomila manželka🙍🏼‍♀️: "Já bych určitě prodala byt, prodala majetky a šla za dcerou, koupila něco malého. Já bych tu být už nemohla.". Manžel🙎🏻‍♂️ se na ní podíval a opáčil: "Tak to já bych naopak chtěl zůstat u nás doma za každou cenu. Nic to nezmění. Nechci pryč.".

A o tom jsme mluvili. 30 minut. Kam by šli, co by se jim v životě změnilo, jaký rozpočet by pro sebe potřebovali. Každý to má jinak. Neexistuje univerzální řešení. Potřebuji znát jejich myšlenky. Hodnoty.

Rozlouskli jsme to. Máme na papíře, co by bylo, kdyby jeden z nich nebyl. A máme taky to, co chtějí, když jsou oba. Minimálně 10 let, ještě v době elánu, utrácet víc než teď a cestovat. A pak .. i na to máme odpověď.

A nejen to, víme, že musíme:

✅ neprodleně upravit schéma dědictví při úmrtí manželky, je zde zásadní riziko

✅ postavit rentiérské portfolio s možností čerpání renty, která bude prvních 10 let zásadně vyšší než zbytek života

✅ efektivně zoptimalizovat a využít stávající produkty a životní situaci (daňově, produktově, z makroekonomického hlediska)

✅ a celou řadu dalších věcí

Klienti za námi jdou utřídit si myšlenky. Konzultovat. Mít oponenturu. Zaplatit si nás a mít v nás partnery. Nejdou pro produkty.

#zivotsfiduciam

blog post image

Case study: 6 měsíců, které klientům doslova změnily život

10. 03. 2022 Autor: Samuel Pšeja

Červenec 2021. Poprvé jsem se potkal s klienty. Normální rodina bydlící kousek od Brna, obyčejná práce, standardní dům. „Staral“ se o ně jeden fajn poradce. Když byla šance něco prodat, stavil se.

Původní stav

Majetky klientů byly v šíleném stavu. Nesmyslně drahá pojistka, kdy byly hlavně pojištěny drobné věci a vůbec věci vážné. Za ty roky nasbírali dalších 5 IŽP, kde se jim zdvojovala rizika a měsíčně platili dardu na feečkách. Podpojištěná nemovitost, odpovědnost, ZAM/ZAM. Nezkontrolované IOLDP. Minimální rezerva na účtu, kterou ani neřešil. Dva spotřebáky za 8% s dalšími pojistkami. Investováno pár set tisíc, které poradce točil mezi drahým fondem fondů, realitním fondem a zlatem se spreadem 11%. U každé otočky si dal hezký vstupní poplatek. Žádné cíle, žádný plán. Žádné soupisy plateb, museli jsme hledat za co je jaká platba. Některá IŽP jim historicky rušil a teď došly dopisy o dodanění. Šílenost. To, že tam nebyl tvořen plán, bylo hrozně vidět. Džungle.

První změny

Trvalo nám dlouho se vším prokousat a dát dohromady. Restrukuralizovali jsme vše. Upravili stávající pojistky, navýšili limity. Srazili platby za životní, srazili platbu za pojistku auta, u úvěru zrušili pojistky, srazili sazbu na necelých 5% se splatností kratší o 4 roky. Pohráli si se všemi IŽP, něco rušili, něco sráželi na minimální platby dle výhodnosti. Vyčistili cashflow, definovali cíle, postavili plán. Okamžitě doplnili rezervu na účet. Srazili nákladovost portfolia a postavili jej koncepčně. Dořešili IOLDP a spoustu dalšího. Začali jsme stavět plán.

Základy jsou postaveny

Po dlouhých setkáních jsme dali dohromady základní kostru plánu. Spočítali důchody, revidovali IOLDP, definovali jsme si přesně rentu na kterou cílíme a další střednědobé cíle, které si chtěli splnit. Administrativně jsme se vším prokousali, identifikovali neznámé platby a vše upravili. Když jsem ale dával dohromady soupis majetků a připravoval jsem se jej ocenit, došli jsme k tomu, že klienti mají pozemky. A tady začala další zábava.

A hele, máme tu pozemky

To nejlepší teprve přišlo. Věděl jsem, že mají asi 20 pozemků. Poměr finanční aktiva vs nemovité majetky byl asi 6% vs 94%. Začal jsem řešit i toto. Aktuální finanční zdroje nám totiž neumožňovaly plnit naše cíle na 100%, a proto jsem hledal další možnosti, jak toto řešit. S mým skvělým parťákem na reality a development jsme prošli pozemek po pozemku. Prošli stávající územka a návrhy na nové. Sepsali jsme tabulku a půdu roztřídili. Vyházeli jsme různá pole, lesy a další, které jim teď přináší více škody než užitku. Potřebovali jsme aktiva, která nám pomůžou majetek dynamicky rozvíjet, ne jej udržovat. Do prodeje jsme tedy zařadili pozemky, kde nevidíme potenciál v horizontu 30 let. Pozemky s potenciálem jsme strategicky ponechali.

Současně jsme objevili 4 pozemky, jež jsou určeny k zástavbě a jejich hodnota byla tedy mnohem vyšší, než tušili. Toto nám zásadně pomohlo i v rodině, protože děti klientů jsou taktéž mí klienti a jeden z těchto pozemků bude sloužit k výstavbě jejich RD. Všechny tyto pozemky samozřejmě ponecháváme a řešíme, jak s nimi budeme nakládat dále.

Zpátky k vyřazeným pozemkům. Ocenili jsme je na necelé 3.000.000 Kč. Bylo to dost hektarů všelijaké půdy, která navíc byla rozházená po okolí. Můj parťák ale přesně věděl, komu zvednout telefon a pozemky nabídnout. Přesně za 2 dny jsme měli podepsáno. Fičák.

Když se Váš život rychle otočí

Trvalo to pár týdnů a klientům přistálo na účet pár milionů. To už je solidní základ pro budování portfolia, plnění všech našich cílů apod. Zrychlíme dynamiku růstu majetku. Lépe jej budeme diverzifikovat. Plán získal úplně jiný rozměr. Jejich představa o budoucí rentě nabrala úplně nových rozměrů, protože jim současný kapitál dal velmi dobrou pozici a společně s časovým horizontem cca 15 let se jeví cíl jako splnitelný. Část peněz jsme ještě utrhli na rekonstrukci koupelny, kterou dlouho chtěli a pár dalších menších záměrů.

Bez otevřenosti a snahy klientů by to nešlo

Z chaosu, bezvýchodné situace a tisíců měsíčně na poplatcích jsme se dostali do postavení, kdy vím, že tyto své klienty dostanu daleko. Důležitý je plán.

Bez aktivity klientů by to ale nešlo. Byli naprosto ukázkovými partnery v celém tomto procesu. Věnovali tomu čas, prostor ve své hlavě a chtěli. Co se řeklo, to platilo. Poslouchali mě, diskutovali se mnou a nechali se vést. Je totiž strašně důležité, abychom obě strany chtěly. A tady to bylo vidět. Věřím, že pokračování tohoto příběhu nás bude ještě dlouho bavit. :)

Hledám to, co už nevidíte.

 

Pokud Vás zajímavá více o spolupráci s námi, dejte nám vědět.

blog post image

Rizika sázky na 1 kartu

03. 03. 2022 Autor: Samuel Pšeja

Sedím u klientky. Otáčím na ní počítač, kde je otevřený dokument „přehled majetku“. Jsem ticho. Klientka na to kouká a po chvíli povídá:

🙍🏼‍♀️“Vy jste všechny moje majetky ocenil a takhle rozepsal?“
🙎🏻‍♂️“Ano.“
🙍🏼‍♀️“Takhle jsem jej ještě nikdy neviděla. Nevěděla jsem, že mám skoro 15.000.000 Kč“. 
🙎🏻‍♂️“Vidíte…“
🙍🏼‍♀️“A je to takhle za Vás v pořádku?“
🙎🏻‍♂️“Jak ho vnímáte Vy?“
🙍🏼‍♀️“Že mám dost hotovosti…“

Usměju se, protože má pravdu a byla to první věc, se kterou řekla, že chce něco dělat.

🙎🏻‍♂️“Máte pravdu. Podívejte se ještě trochu dál, vidíte tam nějaká rizika?“
🙍🏼‍♀️“Asi ne, doufám, že ne.“
🙎🏻‍♂️“Podívejte se … máte nemovitosti či podíly na nich, které jsou v ČR a v CZK. Máte pozemek v ČR a v CZK. Máte nemovitostní fond držící nemovitosti v ČR a v CZK. Máte dluhopisy s podkladem v ČR a v CZK. Máte penzijko, stavebko, vše v ČR a v CZK. Máte větší hotovost v CZK…

Odmlčím se, klientka se na mě podívá a říká:

🙍🏼‍♀️“Chápu, co kdyby se něco stalo tady, jsem v háji.“
🙎🏻‍♂️“A ještě si vezměte, kde máte práci, z jakého státu je Váš zaměstnavatel je a odkud Vám posílají důchody…“

Vidím, že klientka se zamračí, je chvíli ticho a pak vyhrkne:

🙍🏼‍♀️“Já Vám úplně, Samueli, zapomněla něco říct. Já jsem si vzpomněla, že mám někde ještě akcie ČEZu, to jsem asi moc nezlepšila, co?“

Podíváme se na sebe a začneme se smát. Nemuseli jsme to říct doslova, ale oba jsme věděli, že mít veškeré majetky v jedné měně a zemi není z pohledu zásad ochrany majetku bezpečné řešení.

Při investování musíme totiž řešit i otázku rizik: mimo ta standardní jako tržní či kreditní rizika by investory měla zajímat i rizika systémová. Co když se změní politické systémy, vypukne v zemi konflikt, zásadně se změní daňový systém nebo bude devalvovat měna?

Investujte opatrně. Rozumně. Ve Fiduciam consilio, hledáme to, co už nevidíte.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Odesláním formuláře na stránce dáváte souhlas souhlas se zpracováním osobních údajů.